Deze titel van een artikel uit NRC 2018 roept een vol ‘ja’ bij mij op. ‘we werken niet te veel, we laden te weinig op’. Ja! Opladen is broodnodig en we denken dat het nutteloos is.

Opladen kennen we als de vanzelfsprekendheid om de accu van de auto op te laden. Of altijd nieuwe batterijen in huis te hebben voor het geval er een nodig is. Als stress en burn-out coach spreek ik met klanten over in hoeverre hun batterij gevuld is. Dit is ook een algemene vraag; hoe vaak hebben we aandacht voor het opladen van  onze batterij? Wat doen we om er voor te zorgen dat de batterij gevuld blijft? Wat zet jij in als de batterij leeg is? Let je op je eigen batterij of vooral die van een ander?

Corona is in dit verband overigens een interessante periode. Het heeft meerdere kanten en verschillende effecten op mensen gehad. Een daarvan is gedwongen meer thuiszijn. Meer ‘niets kunnen doen’ en te zoeken naar hoe om te gaan met deze klem. En er zijn geluiden geweest als ; “wat een rust op de weg!” En; “heerlijk even niet al die verwachtingen”. Mensen ontspanden en hun levenstempo vertraagde. En mensen liepen vast doordat de weg naar contact en activiteiten afgesneden werd.

Opladen is voor mij; geestelijk en emotioneel jezelf voeden. Dingen doen die van waarde voor je zijn. Wat is voor jou van betekenis? Wat geeft zin aan je leven? Waar ben je echt blij mee? Waar ben je dankbaar voor?

Visioning is voor mij, en voor vele vrouwen met mij, een vorm van innerlijke voeding op alle lagen, bewust en onbewust. Dit helpt mij om balans te blijven ervaren tussen doen en zijn, tussen geven aan anderen en geven aan mijzelf. Het geeft mij antwoord op de vraag: wat is echt van waarde voor mij?

Op de afbeelding hierboven is mijn vrouwelijke ‘kerk’ zichtbaar, mijn atelier plaats waar wordt verbeeld wat echt van waarde is. De plaats waar ik en vele anderen, vooral vrouwen, via beelden tonen wat van betekenis is in hun leven. Door de nabespreking wordt de betekenis helder.

De beeldende verhalen maken blij, geeft inzicht, hoop en vertrouwen. Het is proces van voeden en helen door ruimte te geven aan dat wat van belang is. Een proces waarbij innerlijke stem spreekt die niet zo vaak klinkt.

Op de bovenstaande afbeelding zijn frambozen, bramen, druiven te zien, ..en er is vijgentaart, klaar om uit te delen. Welkom om op te laden in mijn atelier!